Home

Welkom op de website van het IvKM, het Instituut voor Kredietmanagement.

                    

Het Instituut voor Kredietmanagement vzw (IvKM) is een neutrale ledenvereniging van kredietmanagers los van commerciële bindingen.

 

Onze missie hebben we als volgt geformuleerd :


Bijdragen tot de professionalisering en de emancipatie van het kredietmanagement in de ondernemingen.

 

Dit doen we door het aanbieden van verschillende vormings- en netwerkingsactiviteiten.

 

De activiteiten die gepland waren in maart en april zijn uitgesteld.

We wachten af tot er duidelijkheid is over de evolutie vooraleer we nieuwe datums voorstellen.

Ook voor ons zijn de beperkingen op samenkomsten van toepassing.

Die zijn absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het Covid19 virus zo beperkt mogelijk blijft.

 

Deze datum houden we op dit ogenblik onveranderd : 

Dag  van de Kredietmanager   11 Juni

Integrated Credit Management is het thema van dit jaar.

 

Kredietmanager van het Jaar 2020

Tijdens een boeiend seminarie op 5 december werd de Kredietmanager van het Jaar 2019 bekendgemaakt.

Ook dit jaar wordt de kredietmanager van het jaar verkozen.

De winnaar zal zoals gebruikelijk bekendgemaakt wworden tijdens een seminarie. Dat zal gebeuren in november.

 

FECMA Congres  -  uitgesteld

Het IvKM is ook lid van FECMA, de overkoepelende organisatie van Europese verenigingen voor kredietmanagers.

Ook dit jaar organiseert FECMA een Europees congres. Dat was gepland in Krakov (Polen) op 13 en 14 mei. Deze datums zullen zo goed als zeker niet behouden kunnen worden. Een nieuwe datum wordt binnenkort vastgelegd.

Voor leden van verenigingen van kredietmanagers - dus ook voor IvKM - zijn er gunstige voorwaarden voor deelname.

 

 

 Fecma

 

 

Onze structurele partners

 

         KPMG Nocp CMYK Euro     EH Logo With Strapline             Bvd                

 

 

 

Fdmagazine NIEUW